CI

                                                                                                           
커뮤니티 > 교육뉴스
 
부산 5월 대입설명회 , 서울 9개대초청 설명회 4회 .
작성자 조은주 작성일 2017-05-02
링크 http://www.veritas-a.com/news/articleView.html?idxno=81159
2018 대입대비 서울 주요대학 초청 입시설명회’는 11일 오후7시 부산교육청 4층 대강당에서 고려대와 연세대를 시작으로, ▲13일 오후2시 부산학생교육문화회관 대강당 서강대 성균관대 한양대 ▲18일 부산교육연구정보원 대강당 오후7시 서울대 ▲27일 오후2시 부산교육연구정보원 대강당 경희대 중앙대 한국외대 순으로 연속적으로 진행된다. 설명회는 2018 변화...중략
출처 : 베리타스알파

목록